Mahmut Özturan ile Felsefe Sohbetleri

  Felsefe Sohbetleri

Yaşamınızda kendiniz için iyi, güzel ve yararlı gördüğünüz şeylere ulaşmak ve elde etmek istiyorsanız, öncelikle tüm o elde etmek istediğiniz şeylerin gerçekte ne ve nice olduklarını önceden bilmek durumundasınız. Dışarıdan ve uzaktan güzel gibi görünen, öyle algılanan bir şey, gerçekte öyle olmayabiliyor! Bir şeyin göründüğü gibi olup olmadığı ancak yaşandığında ya da içine girildiğinde anlaşılabilir. Gerçekte bireylere ve yaşama zarar verici nitelikli olan ama dışarıdan iyiymiş gibi görünen şeylerin dış görünümü, yaşam ve insanlar için büyük tehlikeler oluşturabilmektedir.
Devamı...

  Felsefeci Olmak

Felsefeci kimdir, ve ne yapar? Felsefe; insanla, insan yaşamıyla ilişkili her konuya nitelikli sorular sorularak alınan yanıtların irdelenmesi sonucu varılan düşünceler bütünüdür. Felsefecinin temel amacı, felsefe okumak ve felsefeyi bilmek değil, felsefe yapmaktır. Yaşamı ve düşünceleri, merak ve şüphe ile doludur. Yaşamı ve sorunlarını; bilgi, algı ve sezgi gücüyle görür. Düşünce ve üretimleri, sorgulayan bir zihnin ürünüdür. Yaşamı ve konularını bütün yönleriyle ele alır ve irdeler. Sonuç olarak bir felsefecinin düşünceleri hem kurucu, hem de çözümleyicidir.
Devamı...

  Felsefe Üzerine

Felsefe Üzerine Düşünceler: "Felsefe; düşünme, sorgulama, irdeleme, insanla ve insan yaşamıyla ilişkili her konuya nitelikli sorular sorularak alınan tüm yanıtların irdelenmesiyle varılabilen düşünceler bütünüdür." Aslında felsefe, kısaca yaşamın kendisidir; ama nesnelliklerin ve yaşamın basit gündelik sıradanlıklarının değil, soyut kavramlarının bolca ve derince sorgulandığı bir araştırma okuludur sanki! Yaşamın görünen yüzünü değil, görünmeyen derinliklerini ve perde arkalarını, yani bir anlamda günlük yaşamın bilinmez gibi görünenlerini düşünmek ve sorgulamaktır felsefe.
Devamı...

  Yazılar

Yayınlanmış kitaplarımdaki konulardan kısa pasajlarla kitaplarımın ve yazılarımın tanıtımına bu bölümde yer vereceğim. Belirli aralıklarla yazılarımın tamamını burada sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Ayrıca, henüz yayınlanmamış kitaplarımdan kısa özetler ve genel içerikler hakkında da bilgiler paylaşacağım. Bu sayfalarımı düzenli olarak takip eden izleyicilerim ve okurlarım, çalışmalarımın önemli bir bölümünü okumuş olacaklardır. Yazılarımla ve kitaplarımla yaşama katkı vermeye gayret ediyorum ve sizlere yararlı olabilmeyi ümit ediyorum.
Devamı...

  Kitaplar

İlk kitabım 2005 yılında “İnsan Yaşamında Olmazsa Olmazlar” adıyla, ve sonra aynı kitabımın genişletilmiş olan yeni basımı “Yaşamı Önemsiyorum” adıyla 2014 yılında olmak üzere iki kitabım yayınlandı. Yedi kitap projem var: bunların içinde yayına hazır olanlar var, son düzenlemelerini yaptıklarım var, yazmaya devam ettiklerim var, tasarım aşamasında olanlar var. Tüm çalışmalarım düşünce ve felsefe içerikli; günümüzde düşüncenin pek önemsenmediğinin bilinciyle. Yayınlanacak olan yeni kitaplarımla en kısa zamanda sizlerle birlikte olmayı ve yaşama katkı verebilmeyi ümit ediyorum.
Devamı...

  Öneriler

Önerilerim, yaşamında en iyiye en yakın olmayı kendisine hedef edinenler ile, irdeleme, nitelikli sorgulama ve anlamaya çalışma temelli düşünenler içindir. Felsefece düşünmek ve en iyiye en yakın olan bir yaşamı hedeflemek için yaşamın kendisi bize yaşadıklarımızdan az ya da çok deneyim dersleri çıkarttırır. Tüm bireylerin ciddi deneyimlere sahip olmaları zaten beklenmez. Düşünce tarihinin ilk düşünürlerinden itibaren, tüm zamanlarda, ne güzeldir ki, düşünsel deneyimler yararlılık amacıyla tüm insanlarla paylaşılagelmekte ve insanlığın geleceğine katkılar verilmektedir.
Devamı...

  Düşünce

Düşünmek, insanın en büyük zenginliği, en büyük gücüdür. İnsanların sahip oldukları artı değerler, kişilerin yaşama bakış açılarına ve yaşamı yorumlama biçimlerine göre değişir. Yaşama nesnel yoğunluklu bakan ve yaşamı salt nesnel yeterliliklerle yorumlayan bir insan, sahip olunan nesnel ögelerin zenginlikleri oranında kendisini dolu, zengin, varlıklı ve yaşamın gereklerine sahip olarak görecek; yaşamı salt düşünsel boyutuyla yorumlayanlar ise, yaşamda sahip olunabilecek artı değerleri, doğal olarak, düşünsel nitelikli zenginliklerle yorumlayacaklardır.
Devamı...

  Akıl

Güzel ve yararlı olan her sonuç, aklın ürünüdür. En önemli gerçek, aklın, tüm düşünce ve davranışlarımızın hakemi olmasıdır. Önemli olan yaşamımızı en iyi’ye yakın bir ölçüde gerçekleştirebilmektir. En iyi’yi elde etmenin en önemli koşullarından biri de akıldır. Birey, gerek kendi iç dünyasını, gerekse yaşadığı olayları ve genel olarak da dünyayı değerlendirmeye yöneldiği zaman, aklı oranında ilgilenebilecektir tüm bunlarla. Tutarlılık bilgiden, bilgi düşünmekten, düşünmekse akıldandır. Tutarlı bilgi için düşünmenin varlığı, tutarlı düşünme için ise aklın varlığı koşuldur.
Devamı...

  Değer

Ne ve Kim; niçin değerli, niçin sıradan, niçin değersiz? Bir insan; doğru, iyi ve insanlara faydalı olmakla değer kazanır. Ruhbilimsel anlamda nesne ve olguların bireysel ve öznel önem taşıyan niteliğini dile getirir. Ruhbilimsel değerler, ekonomik değerle bağlantı kurabilecek yapıda değerler olduklarından, biribirleriyle karıştırılmamaları gereği çok önemlidir. Değer; mantık dilinde “doğru”yu dile getirir. Mantıkça “doğru” olan değerlidir. Estetik dilinde “güzel”i dile getirir. Estetikçe güzel olan değerlidir. Sanatsal değer’lerin tümü bu tanımın kapsamı içindedir.
Devamı...

Teşekkür: 1990’lı yıllardan beri, gerek fotoğraf, gerek sanat, gerek felsefe; tüm etkinliklerimi yakından takip eden, çalışmalarımı destekleyen; düşünce, yorum ve eleştirileriyle katkılarda bulunan tüm değerli arkadaşlarıma, izleyicilerime, okurlarıma en içten, en samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Düşüncelerimle, yazılarımla, kitaplarımla ve çalışmalarımla yararlı bir insan olmak için hep gayret içinde olacağım. Saygılarımla.