Mahmut Özturan ile Fotoğraf ve Sanat

  Fotoğraf ve Sanat

Düşünmeden ve planlamadan deklanşöre basmak fotoğraf çekmektir, düşünerek fotoğraf üretmeye çalışmak değere yöneliştir; düşünerek planlı ve projeli fotoğraf yapmak ise sanattır. Fotoğraf çalışan ve çalışmalarına düşüncelerini dokuyan insanlar fotoğraf yaparlar. Fotoğraf yaparken, bir anlamda sanat yapıtı üretmeye yönelmiş oluruz. Düşüncelerini fotoğraf çalışmasına aktarmayı becerebilen fotoğrafçı, çalışmasını anlam bakımından zenginleştirmiş olur. Düşünsel zenginliğe ulaşan fotoğraf çalışmaları bu özellikleriyle bir değer olabilme süreci yaşarlar.
Devamı...

  Proje Hazırlamak

Fotoğraf üretimlerimizin amacı olursa, yapılan çalışmalarımız anlam kazanırlar. Yeni projeler üretmek amacıyla düşünmek, araştırmak tasarlamak disiplinli çalışmak ve paylaşmak, her fotoğrafçının önemli bir hedefi olmalıdır. Proje, bir kişi ya da grup tarafından, belirlenmiş hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen eylemler bütünüdür. Fotoğrafla ilgilenen her birimiz, çalışmalarımızı ve üretimlerimizi anlamlı ve üstün nitelikli düzeylere taşımak, başarılı yapıtlar üretmek, üretimlerimizi çevremizle paylaşmak ve bu hedeflere ulaşabilmek için planlar yapmalı ve gayret içinde olmalıyız.
Devamı...

  Öneriler

Önerilerim, tüm sanat dalları için geçerlidir, çünkü sanat bir bütündür. Sanatta yapılacak her tür yolculuğun ilk ve temel gereksinimi bilgidir. Kendi içsel ya da duygusal zenginliklerine güvenilerek sanat dünyasına atılacak adımlar, çok fazla ileriye gidemeyecek ve uzun soluklu olamayacaktır. Tüm zamanlarda üretilmiş tüm sanat disiplinlerinin değer olmuş yapıtlarını çok iyi çalışmak, içlerine girerek sanatçısının hayal gücünü hissetmek, bu konudaki eleştirel dökümanlara ulaşmak, kendi bireysel sanat bilincini ve altyapısını oluşturabilme gayreti içinde olmak gerekir.
Devamı...

  Sergiler

Mahmut Özturan’ın çeşitli tarihlerde açtığı kişisel sergileri hakkında genel bilgiler: Çok sayıda karma sergilere katıldı ve 14 kişisel fotoğraf sergisi açtı. “Rhythmosthetica” sergisi, 2002 yılında, DEÜ, İTÜ ve ODTÜ, ÇÜ VE DÜ olmak üzere beş ayrı ildeki beş üniversitede sergilendi. Sergilerini, 'Rhythmosthetica' gibi kimi zaman bir proje çalışması şeklinde, kimi zaman 'Nahit Taşların Kutsanmış Solukları' gibi belgesel nitelikli ve kimi zaman da izleyicileri felsefi düşüncelere yönlendirme amaçlı 'Algısal Dönüşüm' gibi, sergiler gerçekleştirdi; kimi zaman siyahbeyaz, kimi zaman da renkli.
Devamı...

  Galeri

Mahmut Özturan’ın fotoğraf çalışmalarından bazı örnekler: Başlangıçta ilgi ve çalışma alanı ağırlıklı olarak doğa, makro, doku ve detay iken, daha sonra fotoğraf üretimlerinde belirli bir konuyu çalıştı ve fotoğraflarıyla izleyicinin estetik değerler dünyasına pozitif katkılar verme çabası içinde oldu. Fotoğrafın gerek estetik içeriği ve gerekse konu derinliği ile izleyicisine nitelikli mesajlar da vermesi gerektiğine inanarak fotoğraf çalışmaları yaptı. Üretimlerini kişisel sergileriyle, web siteleriyle, yazılı ve görsel medya aracılığıyla paylaştı ve paylaşmaya devam ediyor.
Devamı...

  İlk Fotoğraflar

Bu bölümde, fotoğraf tarihinin gelişme sürecinde üretilen ilk fotoğraf çalışmalarına yer vererek, bugünlere hangi bilimsel, deneysel çalışmaların sonuçları ve tabii ki sayelerinde gelinebildiğinin bilinmesini istedik. Gerçek anlamda ilk fotografik görüntü 1826 yılında Niepce tarafından elde edilmiştir. Tarihin ilk fotoğrafı, ilk doğrudan baskı, ilk portre, ilk kadın fotoğrafı, ilk manzara fotoğrafı, ilk fotomontaj, deneysel ve gerçek ilk renkli fotoğraflar, ilk sualtı fotoğrafı, ilk hareketli fotoğraf, ilk seri gotoğraf, ilk yüksek hızlı fotoğraf, ilk hava fotoğrafı, dünyamızın ilk fotoğrafı...
Devamı...

  Bir Usta: Yusuf Tuvi

1938 yılında İzmir’de doğdu. İTÜ Elektrik Fakültesi’ni 1960 yılında bitirdi. 1974 yılında fotoğrafa başladı. 1983 yılında AFIAP ünvanı ile ödüllendirildi. Fotoğrafları her yıl düzenli olarak Eczacıbaşı yıllıklarına seçilmekte ayrıca foto-röportajları Atlas, Skylife ve Ulusoy Travel gibi dergilerde yayımlanmaktadır. Dört fotoğrafı İstanbul Modern’in koleksiyonuna kabul edilmiş ve sergilenmiştir. Birçok kişisel sergisi bulunmaktadır. Ülkemiz fotoğraf sanatında önemli ve değerli bir yere sahip sanatçımız Yusuf Tuvi ağabeyimize sayfamızda yer vermekten onur duyuyoruz.
Devamı...

  Başarılı Fotoğraflar

Ülkemizde yapılmakta olan ulusal fotoğraf yarışmalarında başarılı bulunarak dereceye giren fotoğraf çalışmalarını sizlerle paylaşarak, gözlerimize bir eğitim alıştırması yapalım istedik. Kaynak olarak TFSF kayıtlarından yararlandık. Türkiye Fotoğraf Federasyonu destekli düzenlenen ulusal fotoğraf yarışmalarında ilk üç dereceye giren fotoğraları sayfamıza taşıdık ve periyodik olarak sayfamızı güncelleyeceğiz. Sanatçılarımıza vefa amaçlı düzenlediğimiz bu sayfada yapıtları yer alan değerli fotoğrafçılarımızı ve çalışmalarını başarılarından dolayı kutluyoruz.
Devamı...

  Dünyadan Örnekler

Fotoğrafın sanat boyutuna yapılan yolculuklarda yaşanılan görsel süreçler ve bu süreçlerin sonunda kazanılan düşünsel zenginlikler, fotoğrafçıya farklı açılardan algısal ve sezgisel pencereler açabilir, kapılar aralatabilir. Üzerinde derince düşünülen ve içine girilebilen her sanat yapıtı, izleyicisine estetik değerler kazandırabilecek ve sanatın ne olabileceği ya da ne olamayacağı konusunda düşünsel ufuklar açabilecektir. Bu sayfada sizlere sunduğumuz dünya fotoğraf sanatından örneklerin, sanatsal düşüncelerinize olumlu katkılar yapabilmesini ümit ediyoruz.
Devamı...

  Fotoğraf Tarihi

Fotoğraf makinasının başlangıcı sayılabilecek ilk karanlık kutu, rönesans devrinin sanatçıları tarafından bulundu. Böylelikle gün ışığının girdiği ufak bir delik aracılığıyla karanlık kutunun öteki ucunda objenin ters çevrilmiş görüntüsü elde edilebiliyordu. 18. yüzyıl ortalarında karanlık kutunun delikli kısmına mercek, karşı kısmına da buzlu cam yerleştirildi ve objenin ters görüntüsünün dışardan da görülebilmesi sağlandı. Gerçek anlamda ilk fotografik görüntü 1826 yılında Niepce tarafından elde edilmiş ve 1840 yılında da Talbot'un çalışmaları ‘fotoğraf’ olarak adlandırıldı.
Devamı...

  Fotoğraf Terimleri

Fotoğrafla ilgili temel terimlerin ve kavramların anlamlarının iyi bilinmesi gereklidir. Özellikle fotoğrafa yeni başlayanların, fotoğraf terimlerini ve bunların anlam, önem ve özelliklerini iyi bilmeleri gerekir, başarılı çalışmalar yapmak isteyen fotoğrafçılar için bu bir zorunluluktur. Fotoğrafçıların en sık kullandıkları terimlerden bazılarını listemize aldık: Lens, sensör, filtre, çözünürlük, ışık duyarlılığı, lens hızı, odak uzaklığı, yakınlaştırma, flaşlar, pozlama kontrolü, beyaz ayarı, pixel, AE, AF, AWB, CF, CCD, CMOS, CMS, DPI, EV, FPS, GIF, IS, JPEG, LCD, RAM, RGB, SLR, TIFF, TTL...
Devamı...

  Fotoğraf Kitapları

Fotoğrafçılık ve sanatı üzerine yazılmış tüm kitaplar, değerli fotoğraf ustalarının bilgilerini ve deneyimlerini içerirler ve fotoğrafın sanatsal boyutuna yolculuklarımızda mutlaka bize yardımcı olurlar. Fotoğraf sanatı ile ilgilenenlere önemli ve tartışılmaz bir katkı sağlayan, rehberlik yapan, deneyimli fotoğraf ustalarının bilgi ve deneyimlerinden oluşan bu değerli fotoğraf bilgi kaynaklarından azami ölçüde yararlanılmasına ve her fotoğrafçının kitaplığında bir ‘fotoğraf kitapları’ bölümü bulunması gerektiğine inanıyor ve bunu fotoğrafla ilgilenen herkese önemle öneriyoruz.
Devamı...

Teşekkür: 1990’lı yıllardan beri, gerek fotoğraf, gerek sanat, gerek felsefe; tüm etkinliklerimi yakından takip eden, çalışmalarımı destekleyen; düşünce, yorum ve eleştirileriyle katkılarda bulunan tüm değerli arkadaşlarıma, izleyicilerime, okurlarıma en içten, en samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Düşüncelerimle, yazılarımla, kitaplarımla ve çalışmalarımla yararlı bir insan olmak için hep gayret içinde olacağım. Saygılarımla.