Felsefe ve Yaşam

Her insanın, aklını kullanabilmeye başladığı ilk zamanların hemen sonrasındaki en önemli eylemi, düşünebildiği en yüce gerçek, öncelikle kendi öz yaşamını ve hemen sonrasında da tümel yaşamı anlamaya çalışmak amacıyla sorgulamalara başlamasıdır. Yaşam, her canlının netlikle duyumsadığı en gerçek olgudur. İnsanlar kendi öz yaşamlarının anlamını, önemini ve değerini çözümleyerek bir sonuca ulaşamadan, kendileri dışındaki genel yaşamı ve bu genel yaşamın kendi öz yaşamlarına kattığı artı değeri anlayabilmeleri zordur. Yaşamın gerçeklerini kavrayan birey; değerler dünyasının gereksinimlerini anlar ve bunlara önemleri oranında zaman ayırmayı öğrenir. Yaşamı değerli ve anlamlı kılan, bireylerin bu erdem arayışlarıdır. Yaşamınızı okuyarak, düşünerek ve sorgulayarak anlamlı ve değerli kılmanızı diliyorum.

Kontrol Edilemeyen Düşünsel Süreçler ve Yaşam

Yaşamın her konusunda, her durumunda, bir şeyin kontrolsüzlüğü ya da yeterli kontrol edilememesi durumu, sonuçta konuya riskler ve sorunlar yükler. Yaşamın en önemli konusu olan düşünmenin kontrol edilememesi durumu, yaşamı doğrudan etkiler. Bireyin tüm düşünmeleri ve düşünsel süreçleri, tüm yaşamını etkileyebilecek niteliklidir. Tüm düşünsel süreçler, bireyin aklıyla kontrol edebileceği nitelikte olmalı, düşünmeleri aklın ve bilincin kontrolünde olmalıdır. Bireyin kendisinin kontrolü altında tutamadığı, her bir tarafa savrulabilen, sınırsızlıklar yaşayan düşünsel süreçleri, yaşamına riskler yükler. Birey, yaşamının nesnel gereksinimlerini düşünmek ve karşılamak için çabalar içinde yaşarken, bu sürecin tümüyle nesnel boyutuyla ilgilenir ve konunun akılcı düşünsel sürecini gözardı ederse, önemsemezse, dikkate almazsa, yaşamının her konusunda başarısızlıklar ve dolayısıyla hayal kırıklıkları yaşar. Yaşanan mutsuzluklar, kontrol edilemeyen akılcı, gerçekçi ve objektif düşünsel süreçlerin doğurduğu olumsuzlukların sonucudur. Sorunsuz ve mutlu bir yaşam; küçük de olsa, basit ve sıradan gibi dursa da, yaşamın her konusunun düşünsel sürecinin doğru ve akılcı yönetilmesiyle olasıdır.

Boş çokluklar içinde hiç kalmak!

Çokluk, her zaman sorun yüklüdür, özellikle de negatif nitelikli olanların çoklukla bulunduğu yerlerde sorunlarla karşılaşma ve sorunlar yaşama olasılığı çok yüksek olur. Çokluk, her zaman iyilik getirmez, ama pek çok insan, sahip olduğu şeylerin nicelikli çoğalmasını arzular ve bunun için gayret eder. Ama, hedeflediği nesnel şeylere sahip olduğunda, sadece bireysel sahiplik hazzının artmış olduğunu görür. Olası nesnel çokluk sahiplikleriyle, ruhsal yaşamında da artılar kazanmayı umarken, tam tersine zamanla ruhsal yaşamında ciddi içsel çatışmalar yaşar. Sahip olunan şeylerin sadece nesnel yaşama artılar kazandırması hedeflenerek değil, aynı zamanda ruhsal yaşama da artılar katabilecek nitelikli bireysel sahipliklerin artmasına yönelmeli, sahip olunacak şeylerin, değerler dünyasını da güçlendirecek nitelikte olması için planlamalar yapılmalı ve sahiplikler, bireye nesnel zenginlikler yanında ruhsal kazanımlar da sağlamalıdır. Eğer sahip olunan nesnel nitelikli çokluklar ve sahiplikler, bireyin ruhsal yaşamına ve değerler dünyasına katkılar veremiyor ve yarar sağlayamıyorsa, salt nesnel sahipliklerle ruhsal yaşam beslenemiyorsa ve boşluklar yaşamaya mahkum bırakılıyorsa, yaşanan boşluklar bireyi hiçliğe götürmeye yöneltecektir. Kazanılan niteliksiz çokluklar; ruhsal değerler, tümel yaşam ve mutlak gerçeklik odaklı değerlendirildiğinde, boşluklarla dolu bir hiçlik söz konusu olacaktır.

Derin irdelemeler yapabilmek

Düşünen her olgun insanın üzerinde derin irdelemeler yaptığı, ya içinden çıkamadığı ya da çıkmakta zorlandığı pek çok konusu mutlaka vardır. Düşüncelerinizi doyurabilen kitaplarınız, derinlere yaptığınız yolculuklarda ve yapacağınız irdelemelerde bir noktaya kadar size eşlik ederler. Bu derinlikli konuları, uygun ortamlarda ve derin düşünceleri seven deneyimli kişilerle irdelemek, bir arpa boyu da olsa size mutlaka yol aldıracaktır. Ancak, derin konularınızda, birlikte nitelikli irdelemeler yapabilecek insanları bulmak kolay olmuyor. Yaşamda önemli olan da zoru başarmak ise eğer, ve siz de derinlere yolculuklardan zevk alıyorsanız, kendinizle yaptığınız düşünsel monologlarınızdan kurtulmak için, sizi derinlere götürecek yolculuklarınıza arkadaşlar bulabilirseniz eğer, yolculuğunuz kesinlikle çok daha zevkli ve doyurucu olacaktır.