Mahmut Özturan ve Felsefe

Yaşamı ve kendisini anlamaya ve sorgulamaya başladığım gün, kendimi felsefe dünyasının içinde bulmuştum. Önce, yoğun bir okuma, öğrenme, düşünme ve irdeleme süreci yaşadım. Öğrenmeye yaşamlar yetmez, tabii ki neyi öğrenmeye çalıştığımıza bağlı! Uzun zamanlarınızı okumaya ve düşünmeye ayırınca, bir süre sonra düşüncelerinizi yazma ve paylaşma gereğini duyarsınız, benim de öyle oldu. Felsefe, yaşam, fotoğraf ve sanat üzerine yazılar yazmaya başladım. Üretimlerim çeşitli yazılı ve görsel medyada yayımlandı. Yazılarımı 1995 yılından itibaren çeşitli bloglarda ve 2000 yılından itibaren de "felsefem.net" sayfamda yayımlamaya başladım.

Felsefe ve edebiyata ilgim lise sıralarına dayanır. Lise ve üniversite yıllarımda yazım çalışmalarımı geniş çevrelerde paylaşma olanağı buldum. Gördüğüm ilgi ve gelen talepler üzerine, bu makalelerimden oluşan ilk kitabım: "İnsan Yaşamında Olmazsa Olmazlar" 2005 yılında, genişletilmiş yeni basımı "Yaşamı Önemsiyorum" ise 2014 yılında yayınlandı. Bu kitabım, aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Yayın Seçme Kurulu kararıyla Bakanlığa bağlı kütüphanelere alındı. Daha sonra 2021 yılında: “Yaşam Analizleri” ve 2023 yılında da “Fotoğrafta Sanat ve Felsefe” kitaplarım yayınlandı. 2024 yılı sonlarında “Düşünce Analizleri” kitabımı yayınlamayı planlıyorum.

Felsefe okumalarımda ağırlıklı olarak Aritoteles, Nietzsche, Schopenhauer ve Foucault yer aldı. Okumalarımda, düşünürün fikirlerini incelemekle birlikte, aynı zamanda düşünürün yapıtına esas olan düşüncenin altyapısını çözümlemeye de çalıştım. Bu yöntemle düşünürlerin ve düşüncelerinin görünmeyen satır aralarını anlamaya, çözmeye ve keşfetmeye çalışıyorum.

Düşünen insanların fikirleriyle, üreten insanların yapıtlarıyla dünyanın entelektüel birikimine katkıda bulunduklarını, bu düşünce ve yapıtların paylaşımlarının tümel yaşama artı değerler kazandırdıkları inancıyla, bu doğrultudaki her bir katkının gelecekte değer olabileceğini düşünürüm. Uzun yılların deneysel ve düşünsel birikimlerini yazmak ve yayınlamak için çalışmalarıma yoğun bir şekilde devam ediyor, yaşama katkı vermek ve yararlı bir insan olmak için gayret ediyorum.

“Arkhe Felsefe Akademisi”
felsefem.net