1. Yaşamı

Eğitim, öğretim, yöneticilik, danışmanlık, felsefe, fotoğraf, sanat, düşünmek, okumak, yazmakla, yaşamı derin ve uzun soluklu sorgulamakla geçti, geçiyor. Yaşamın zorluklarını; insan ilişkilerindeki dürüstlük ilkesine sıkıca bağlı olmanın ve öyle kalma çabalarımın neden olduğu ciddi zorluklar yaşadım ama bunun sonucunda piştiğine memnunum.

2. Felsefe Dünyası

Yaşamı sorgulamaya ve anlamaya başladığım gün, kendimi felsefe dünyasının içinde buldum. Çokça felsefe okumaları, düşünme ve analizleri sonunda, yazmaya başladım. Ağırlıklı olarak Aritoteles, Nietzsche, Schopenhauer ve Foucault okudum. Yaşam okulu devam ediyor: okumaya, düşünmeye ve üretmeye devam.

3. Yazıları ve Kitapları

1990'lı yıllarda yazmaya başladım. Sanat ve felsefe içerikli 100+ makalem yayımlandı. İlk kitabım 2005 yılında, ikinci kitabım 2014 yılında yayımlandı. Bu kitabım, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğü, Yayın Seçme Kurulu kararıyla Bakanlığa bağlı kütüphanelere alındı. Son kitabım: “Yaşam Analizleri” ise 2021 yılında yayımlandı.

 • “İnsan Yaşamında Olmazsa Olmazlar” 2005
 • “Yaşamı Önemsiyorum” 2014
 • “Yaşam Analizleri” 2021

4. Fotoğraf Sanatı

14 kişisel sergi açtım. 2000-2015 yıllarında Fotoğraf ve Sanat Üzerine çok sayıda makalem yayınlandı. 1995-2015 yılları arasında 20 yıl boyunca İFOD (İzmir), FSK (Ankara), PSA (ABD) ve RSA (İngiltere) Fotoğraf Sanatı derneklerine üyeliklerim devam etti. Ankara Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) tarafından 2013 yılında yayınlanan “Fotoğraf Ustaları 3” kitabında bana da yer verildi.

5. Fotoğraf Sergileri

Çok sayıda karma sergilere ve proje sergilerine katıldım, 14 kişisel sergi açtım. “Rhythmosthetica” sergim, 2002 yılında, DEÜ, İTÜ ve ODTÜ olmak üzere beş üniversitede sergilendi. Sergilerim kimi zaman bir proje çalışması, kimi zaman da bir belgesel oldu. Kimi zaman da izleyicileri derin düşüncelere yönlendirme amaçlı sergiler açtım.

6. Projeleri

Yaşamım eğitim, öğretim, yönetim, danışmanlık ve derin düşünme analizleriyle geçen bir insan olarak hep yeni birşeyler öğrenmek ve insanlara yararlı olabilecek projeler üretmek çabası içinde oldum.

 • 1 - Rhythmosthetica (2002)
 • Bir proje sergisi: rhythmosthetica, ritim, döngü ve estetik… Evrenin gizemlerine estetik pencereden baktığımızda hem felsefeyle, hem de sanatla karşılaşırız. Ritim ve döngü evrensel felsefeyi; estetik bakış ve yorum da evrensel sanatı çağrıştırır insana. Bu proje sergimle, evrensel varlığın gizemlerinden "ritim" ve "döngü" kavramlarının içiçeliğini irdeleyerek, içsel estetik değerlere katkıda bulunmayı hedefledim. Bu sergim beş üniversitede sergilendi.

 • 2 - İlk kitabım : Olmazsa Olmazlar (2005)
 • Yaşamın sorgulandığı bir kitap. Kendisini bile bilemeyen bir insan isek eğer; kendi öz yaşamımız ve mutluluğumuz için bile yeterli bir çaba içinde değilsek eğer; varlığımızın temel gereksinimlerinin bilincinde olamadan kocaman hedeflerin peşindeysek eğer; kendimizi sorgulamaya hiç yanaşamazken tüm dünyayı sorumsuzca sorgulayabilecek gücü kendimizde bulabiliyorsak eğer; kendimizi ve yaşamı çokça düşünmemiz gerekecektir!

 • 3 - TSFM : Türkiye Sanal Fotoğraf Müzesi (2009)
 • 15 Ocak 2009 tarihinde açıldı. Sosyal medyanın ve teknolojinin getirdiği kolaylıklar sonrasında, eline fotoğraf makinası alan pek çok insanın, kısa bir sürede kendisini ‘sanatçı’ olarak tanımlayabildiği trajikomik bir sanal dünyada, gerçek yaşamda başarılı olmuş fotoğraf sanatçılarının yer aldığı saygın bir platform oluşturdum. İlkeli programı ve nitelikli içeriği ile TSFM, ülkemizde eksikliği duyulan bir boşluğu dolduruyor ve fotoğraf sanatına katkı veriyor.

 • 4 - İkinci kitabım : Yaşamı Önemsiyorum (2014)
 • Yaşamı Önemsiyorum, çünkü, daha iyi bir yaşam için bilinçli ve duyarlı olmamız gerekiyor. Yaşamın olmazsa olmazlarının neler olduklarını düşünmeli, akılcı irdelemeler yaparak en iyi’ye en yakın nitelikli bir yaşam hedeflemeliyiz. Yaşamsal amaçlarımızı sorgulayıp gereklerini yerine getirmeli, kendimizi yeterince tanıma ve sorgulama çabası içinde olmalıyız. Çeşitli yaşamsal konular üzerinde sizleri düşünmeye, analiz ve irdelemelere davet ediyorum.

 • 5 - Üçüncü kitabı: Yaşamı Analizleri (2021)
 • Yaşam Analizleri, Düşünce Analizleri ve Değer Analizleri olarak çalıştığım üçleme kitap serisinin ilkini sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu kitabımda yaşamın temel ögelerini irdeledim; düşüncenin akıla, aklın doğruluğa, doğruluğun başarıya, başarının özgürlüğe dolaylı devinimlerini, boşluk kavramının net ve sisli kaygılarının analizlerini yaparak, yaşamın bu kavramlarla birliktelik ve karşıtlık olasılıklarını sorguladım.

 • 6 - YouTube : Ulusal Fotoğraf Sergileri (2022)
 • YouTube kanalım, 15 Mayıs 2022 tarihinde yayına başladı, beş ayda 24 sergi yayımlandı: grup, karma ve kişisel sergilere yer veriliyor. Her ay konulu bir sergi var. Sergilere katılım tüm fotoğraf sanatçılarına açık ve ücretsizdir. Ayrıca, fotoğraf dernekleri ve kulüplerinin ortak üye sergilerine de yer vereceğiz. Sergilerimiz, dinlendirici bir müzik eşliğinde 10 dakika, memnun kalacağınıza inanıyorum, davetlisiniz.

Teşekkür

1996 yılından beri fotoğraf, sanat ve felsefe etkinliklerimi takip eden, çalışmalarıma katkıda bulunan tüm değerli izleyicilerime saygılarımla teşekkür ediyorum.