FOTOĞRAFTA SANAT VE FELSEFE

Cinius Yayınları, Ekim, 2023 - 185 sayfa
ISBN: 978-625-678-944-9

Arka Kapak:
Felsefeci, yazar ve fotoğraf sanatçısı Mahmut Özturan’ın yayınlanmış 4 kitabı ve 100+ makalesi bulunuyor. Özturan, Türkiye’de fotoğrafın felsefesine en somut yaklaşımla düşünceler üretti, makaleler yazdı, konuşmalar yaptı, gönüllü eğitimler verdi. Fotoğraf sanatının felsefi boyutuna yolculuk içerikli, sanatın düşünsel boyutunu anlatan yazılarında felsefenin sanattaki önemini vurguladı. Bu yazıları, fotoğraf sanatı çevrelerince yoğun ilgi gördü. Düşünen insanların fikirleriyle, üreten insanların yapıtlarıyla dünyanın entelektüel birikimine katkıda bulunduklarını, bu düşünce ve yapıtların paylaşımlarının tümel yaşama artı değerler kazandırdıkları inancıyla, bu doğrultudaki her bir katkının gelecekte değer olabileceğini düşünür. Fotoğraf sanatına katkı adına, uzun yılların felsefe ve sanat üzerine deneysel ve düşünsel birikimlerini bu kitap aracılığıyla sîzlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu kitap, fotoğrafın sanat boyutunda nitelikli üretimler yapmanız için size yeni düşünsel ufuklar açacak.YAŞAM ANALİZLERİ

Cinius Yayınları, Aralık, 2021 - 196 sayfa
ISBN: 978-605-5224-56-1

Arka Kapak:
Felsefeci Mahmut Özturan; Yaşam Analizleri, Düşünce Analizleri ve Değer Analizleri olarak çalıştığı üçleme kitap serisinin ilkini sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu kitabında yaşamın temel ögelerini irdeledi; düşüncenin akıla, aklın doğruluğa, doğruluğun başarıya, başarının özgürlüğe dolaylı devinimlerini, boşluk kavramının net ve sisli kaygılarının analizlerini yaparak, yaşamın bu kavramlarla birliktelik ve karşıtlık olasılıklarını sorguladı. Düşünce gücünü kullanarak yaşamı anlamlı kılmak için, iyiye ulaşma çabalarının temel gereksinimi olan akılcı düşünceye sahip olabilmek için, çıkarcılık ve bencillik çatışmalarında doğru kalabilmek için, yaşamın olası güzelliklerini algılayarak başarıya ulaşabilmek için, sorgusuz ön kabullerle özgür düşünceden yoksun kalmamak için, yanlış değer yüklemeleriyle boşluklar yaşamamak için sizi “Yaşam Analizleri” yolculuğuna davet ediyor.YAŞAMI ÖNEMSİYORUM

Togan Yayıncılık, Nisan, 2014 - 232 sayfa
ISBN: 978-605-5224-56-1

Arka Kapak:
Yaşamı Önemsiyorum, çünkü, daha iyi bir yaşam için bilinçli ve duyarlı olmamız gerekiyor. Yaşamın olmazsa olmazlarının neler olduklarını düşünmeli, akılcı irdelemeler yaparak en iyi’ye en yakın nitelikli bir yaşam hedeflemeliyiz. Yaşamsal amaçlarımızı sorgulayıp gereklerini yerine getirmeli, kendimizi yeterince tanıma ve sorgulama çabası içinde olmalıyız. İnsan, Yaşam, Değer, Gerçek, Akıl, Sevgi, Bilgi, Çalışmak, Deneyim, Eğitim, Okumak, Güven, İyilik, Arkadaş, Tutku, Yetenek, Sanat, Umut, Barış, Güç konuları üzerinde sizleri düşünmeye, analiz ve irdelemelere davet ediyorum. Bu kitap, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Yayın Seçme Kurulu kararıyla Bakanlığa bağlı kütüphanelere alındı.OLMAZSA OLMAZLAR

Solfej Sanat Yayınları,
Temmuz, 2005 - 184 sayfa
ISBN: 975-98184-7-7

Arka Kapak:
Kendisini bile bilemeyen bir insan isek eğer; kendi öz yaşamımız ve mutluluğumuz için bile yeterli bir çaba içinde değilsek eğer; varlığımızın temel gereksinimlerinin bilincinde olamadan kocaman hedeflerin peşindeysek eğer; kendimizi sorgulamaya hiç yanaşamazken tüm dünyayı sorumsuzca sorgulayabilecek gücü kendimizde bulabiliyorsak eğer, burada durup çok fazlaca düşünmemiz gerekecektir: Kendimizi, insanı, insanlığı, insanlığımızı, İnsanı insan yapan değerleri, değerlerimizi, çevremizi, ülkemizi, dünyamızı, evrenimizi, çok, çok daha ötesini, çok daha ötelerini, düşünmeliyiz, düşünebiliriz, düşünebilmeliyiz. İnanın, insanda bu gücün çok daha öteleri var!