"Fotoğraf Ustaları Kitap Dizisi"

  (10 Cilt)
FSK (Fotograf Sanatı Kurumu) çatısı altında yaptığımız uzun soluklu atölyelerin birinde katılımcı arkadaşlarımıza bu yönde bir öneride bulunduk, coşkuyla karşılandı. O tarihte atölye katılımcısı sayın Necip Evlice derneğin Başkan Yardımcısıydı ve aynı zamanda yayıncıydı. Sayın Evlice’nin ön ayak olması, üstlenmesi sonucu ilk 10 cilt “Fotoğraf Ustaları” adıyla FSK Yayını olarak basıldı. Bu kitaplarda toplam 80 foto-grafçı yer aldı. Bütün koşullar sonuna kadar zorlanarak FSK ortamında ancak bu kadarı yapılabildi.
Tekin Ertuğ (Ankara, 2013)
*

Kitaplarda yer alan isimler:1. KİTAP
(4 kişi):
İbrahim Demirel
Sıtkı Fırat
Ozan Sağdıç
Necmettin Külahçı

2. KİTAP
(10 kişi):
Adnan Ataç, Çerkes Karadağ,
Dursunali Sarıkoç, Göker Müftüoğlu,
Hasip Pektaş, Özcan Yurdalan,
S. Halûk Uygur, Simber Atay,
Tansu Gürpınar, Tuğrul Çakar

3. KİTAP
(9 kişi):
Enver Şengül, Ersin Alok,
Faruk Atalayer, İbrahim Göğer,
Mahmut Özturan,
İzzet Keribar, Uğur Kavas,
Mehmet Ünal, Ömer Yağlıdere

4. KİTAP
(9 kişi):
Abdurrahman Antakyalı, Ali Değer,
İlteriş Tezer, Mehmet Bayhan,
Reha Ülkü, Taner Kıral,
Turan Sezer, Yalçın Çıdamlı,
Yusuf Tuvi

5. KİTAP
(8 kişi):
A. Kadir Ekinci, Ali Baydaş,
Attila Cangır, İbrahim Zaman,
Kemal Cengizkan, Mehmet Emre,
M. Reşat Sümerkan, M. Özcan Taras

6. KİTAP
(7 kişi):
Dora Günel, İsa Özdemir,
Mehmet Özer, Osman Aziz Yeşil,
Sabit Kalfagil, Semih Yolaçan,
T. Fikret Turgut

7. KİTAP
(8 kişi):
Ahmet Esmer, Erol Karaca,
Ersin Altan, Güler Ertan,
O. Cem Çetin, Sadık Dişli,
Tayfun Kocaman, Vahap Akşen

8. KİTAP
(8 kişi):
Beyhan Özdemir, Alberto Modiano,
Fikri Soylu, Cemal Turgay,
Firdevs Sayılan, Haşim Yetkin,
Ş. Uğur Okçu, Tahsin Sezer

9. KİTAP
(9 kişi):
Ahmet Turgut, Ali Rıza Akalın,
Fikret Özkaplan, İbrahim Elman,
İzzet Karakaya ve Ayten Sırcan,
M. Aykut Fırat, H. Metin Soner,
H. Uğur Bilge

10. KİTAP
(8 kişi):
Ahmet Özyurt, A.Selim Sabuncu,
Hafise Kaynarca, H. İbrahim Tutak,
Hasan Saltık, İsmail H. Haykır,
Ömer Gemici, Sami Türkay

*

MAHMUT ÖZTURAN

"Fotoğraf Ustaları 3" kitabından kısa bölümler:


Yaşamı; eğitim, felsefe, fotoğraf, sanat, düşünmek, okumak, yazmak, yaşamın kendisini derin ve uzun soluklu sorgulayarak geçti, geçiyor. Yaşamın gerçekle bağı ve sıradanlığı üzerine düşünsel irdelemeler yaptı, yapıyor. Düşünsel analiz ve irdelemelerle derin düşüncelere yolculuk en büyük zevki.

Sanat, bir duygunun, tasarının, ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı, veya, bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık olarak tanımlanır. Etimolojik yaklaşımda ise sanat; insanların nesnel gerçekliği, estetiksel biçimde yeniden yaratması ve bunu yapabilme yeteneğidir. İyiye ve güzele götüren tüm çabalar sanat adına saygındır. Fotoğraf çalışmalarının sanal dünyaya hapsedilmesinin çok yanlış olduğunu, çalışmaların daha iyiye yönelebilmesi için mutlaka, baskılarının görülmesi ve tartışılması gerektiğini düşünüyor ve öneriyor.

Fotoğrafla 1966 yılında tanıştı. Lise yıllarında ilk karanlık oda çalışmalarını yaptı. Üniversite yıllarında ve sonrasında fotoğrafa daha bilinçli yaklaşma olanağı buldu. Fotoğrafın ileri boyutlarını öğrenmeye ve araştırmaya; çalışmaya yöneldiğinde kendisini sanatın içinde buldu ve Fotoğraf Sanatı, her boyutuyla yaşamı olmaya başladı. Çok sayıda çağrılı proje sergilere katıldı ve 14 kişisel sergi açtı. 1995-2015 yılları arasında dernek üyelikleri: İFOD, FSK, PSA(ABD), RSA(İngiltere).

Şubat 2009’da Fotoritim e-dergisi tarafından düzenlenen ve: Özkan Eroğlu, Ali İhsan Ökten, Elif Vargı, Emre İkizler, Enver Şengül, Gülser Günaydın, Gültekin Çizgen, Kazım Zaim, Mehmet Oğuz, Merih Akoğul, Murat Germen, Reha Ülkü ve Tülay Çellek’in bildirilerinin yer aldığı: “Fotoğraf Eleştirmenliği” konulu e-panelde: “Türkiye’de Fotoğraf Eleştirmenliği’nin kurumsallaşma süreci” başlıklı bir bildirisi yayımlandı. Bildirisini şöyle bitirir:

“Her sanat dalının gelişmesi için eleştiriye gereksinimi vardır ve bu durum yadsınamaz bir gerçektir. “Fotoğraf Eleştirmenliği” kurumu, ülkemiz fotoğraf sanatının ciddi bir eksiğidir. Sanat ve fotoğraf çevrelerinde bu konunun sürekli işlenmesi ve gündemde tutulması için tüm fotoğraf kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir.”