Mahmut Özturan'ın
Fotoğraf ve Sanat Yaşamı

Fotoğraf ile 1969 yılında Cosina-II 6x9 kutu makina ile tanıştı. Lise yıllarında ilk karanlık oda çalışmalarını yaptı. Üniversite yıllarında fotoğraf stüdyolarında part time ve bağımsız profesyonel fotoğraf çalışmaları yaptı. Üniversite yıllarında ve sonrasında fotoğrafa daha bilinçli yaklaşma olanağı buldu. Fotoğrafın ileri boyutlarını; anlamını ve ruhunu öğrenmeye ve araştırmaya, çalışmaya yöneldiğinde kendisini sanatın içinde buldu. Üretimde sürecin filme kayıt anını TopPoint olarak kabul eder. Genellikle kurgudan uzak, bire-bir çalışma tekniğini kullanır. Estetik içeriğin zorunlu kıldığı durumlarda tüm tekniklerden yararlanılması gerektiğine düşünür.

Fotoğraf çalışmayı ve üretmeyi kendisine bir yaşam biçimi edinen bireylerin, bir süre sonra, eğer düşünmeyi seviyor ve yaşamı irdelemeyi biliyorlarsa, fotoğrafın, çeşitli hedeflere ulaşabilmek için araç olarak kullanılabileceğini anlayacaklarına inanır. İnsanların içsel estetik değerlerine birşeyler katamayan emek, boşa geçen soluklardır onun için. Yıllarca emek ve zaman harcayarak elde edilen sonuçların bir değeri ve hedefi olmalı diye düşündü, düşünüyor. Uzun yılların üretim birikimi sonucunda, yoğun bir sergiler dönemi yaşadı: Çeşitli karma sergilere katıldı ve 14 kişisel sergi açtı.

“RHYTHMOSTHETICA” projesini, 2002 yılında İzmir’den (DEÜ) sonra Ankara (ODTÜ), İstanbul (İTÜ), Adana (ÇÜ) ve Diyarbakır (DÜ): 5 üniversitede bir kültür-sanat etkinliği olarak sergiledi. Fotoğraf çalışmaları, ulusal ve uluslararası çeşitli yazılı ve görsel yayın organlarında yayımlandı. Fotoğraf Sanatı yapıtları üretmenin, günümüzün kolaylıkları nedeniyle daha da zorlaştığını düşünüyor. Yaptığı fotoğraf çalışmaları ve deneyimleri sonunda, herhangi bir fotoğrafın bir anlamı olmadığının bilinciyle, son yıllarda daha az fotoğraf çalışıyor ve ancak bir anlam yükleyebildiği fotoğraf çalışmaları yapmayı planlıyor.

Sayısını Kendisinin bile bilemediği siyahbeyaz film, negatif film, diapozitif ve sayısal olmak üzere zengin bir fotoğraf arşivine sahip. Fotoğraf ve Sanat içerikli 50+ makalesi yayınlandı. "Türkiye Sanal Fotoğraf Müzesi"nin (TSFM) kurucusudur. TSFM, değerli fotoğraf sanatçılarının yer aldığı saygın bir platform olarak, ilkeli programıyla ülkemizde eksikliği duyulan bir boşluğu dolduruyor. Ayrıca "Ulusal Fotoğraf Sergileri" YouTube kanalının kurucusu ve editörü. Sayın Tekin Ertuğ'un hazırladığı ve Ankara Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) tarafından 2013 yılında yayınlanan ve 10 ciltten oluşan "Fotoğraf Ustaları" (3) kitabında yer aldı. Fotoğraf ve sanat üzerine 2000-2015 yıllarında yayınlanan yazı ve makalelerini içeren "FOTOĞRAFTA SANAT VE FELSEFE" kitabı 2023 yılında yayınlandı.